Skip to main content

Nola izan daitezke errentagarriak GJHak enpresentzat?

¿Son rentables los ODS para las empresas?

Azken urteotan, gero eta interes handiagoa egon da Nazio Batuen Erakundeak (NBE) gure garaiko gizarte- eta ingurumen-erronkarik garrantzitsuenei aurre egiteko ezarritako Garapen Jasangarriko Helburuetan (GJH). Enpresa asko hasi dira GJHak txertatzen euren enpresa-estrategian, ez soilik egokiena delako, baizik eta errentagarriena ere.

 

Zer dira GJH?

GJHakelkarren artean lotutako 17 helburu dira. Helburu horien barruan daude pobrezia eta gosea desagerraraztea, ekintza klimatikoa eta genero-berdintasuna, besteak beste. 2015ean ezarri ziren eta espero da 2030erako lortzea. Laburbilduz, mundu mailako garapen jasangarrirako gida dira.

 

Enpresek zergatik gehitu behar dituzte GJHak enpresa-estrategian?

Egokiena eta arduratsuena izateaz gain, GJHak enpresa-estrategian gehitzea errentagarria izan daiteke. Hona hemen arrazoi batzuk:

 

1. Merkatuko aukera berriak

Zenbait GJHk, hala nola 7. GJHak (energia eskuragarria eta ez kutsakorra) eta 12. GJHak (kontsumo eta ekoizpen arduratsuak), merkatuko aukera berriak sortu ahal dituzte enpresentzat, konponbide jasangarrien eskaerari erantzungo dioten produktu eta zerbitzu berriak garatuz.

 

2. Kostuen murrizketa

Enpresek kostu operatiboak murriztu ahal dituzte GJHak enpresa-estrategian gehitzean. Adibidez, energia berriztagarria erabiltzean edo hondakinak eta ur-kontsumoa murriztean, enpresek energiaren, hondakinen eta uraren kostuak murriztu ahal dituzte.

 

3. Markaren ospea hobetzea

GJHak enpresa-estrategien artean gehitzen dituzten enpresek aukera dute euren ospea hobetzeko eta bezeroaren leialtasuna indartzeko. Kontsumitzaileek gero eta interes handiagoa dute munduan eragin positiboa duten enpresak babesteko.

 

4. Arauak betetzea

Gero eta herrialde gehiago ari dira GJHekin lotutako araudiak eta estandarrak ezartzen. Enpresa-estrategian GJHak txertatzean, enpresek aukera dute araudi eta estandar horiek betetzen dituztela bermatzeko eta izunak eta zehapenak ekiditeko.

 

Enpresek nola gehitu ahal dituzte GJHak enpresa-estrategian?

Zenbait modu daude enpresek GJHak gehitzeko enpresa-estrategian. Hona hemen iradokizun batzuk:

 

1. GJH garrantzitsuak identifikatzea

Enpresa bakoitza berezia da eta bere erronkak ditu. Enpresek haientzako eta alde interesatuentzako GJH garrantzitsuenak identifikatu behar dituzte. Hori eginda, enpresek aukera dute erronkarik garrantzitsuenetan oinarritzeko eta horiei heltzeko, estrategia eraginkorrak sortzeko xedez.

 

2. Xedeak eta helburuak ezartzea

GJH garrantzitsuak identifikatu ostean, enpresek xede eta helburu argiak, neurgarriak eta garrantzitsuak ezarri behar dituzte.

 

3. GJHak balio-katean txertatzea

Enpresek GJHak txertatu behar dituzte balio-kate osoan, lehengaiak erosten direnetik bezeroari azken produktua entregatu arte.

 

4. Aurrerapena neurtu eta jakinaraztea

Garrantzitsua da GJHak lortzeko bidean egindako aurrerapena neurtu eta jakinaraztea. Hori eginez gero, enpresek hobekuntza-arloak identifikatu eta arrakastak ospatu ahal dituzte. Neurketa eta txostena ere garrantzitsuak dira interesdunei (inbertitzaileak barne) enpresak jasangarritasuna lortzeko egiten ari den aurrerapenaren berri emateko.

 

Ondorioa


GJHak enpresa-estrategian sartzea errentagarria izan daiteke enpresentzat. Merkatu-aukera berriak sortzeaz, kostuak murrizteaz eta markaren ospea hobetzeaz gain, enpresek GJHekin lotutako araudiak eta estandarrak bete ditzakete, eta gure garaiko gizarte- eta ingurumen-erronka garrantzitsuenei heldu.

Enpresek GJH garrantzitsuak identifikatu behar dituzte, helburu argiak ezarri, GJHak beren balio-kate osoan txertatu, eta horiek lortzeko bidean egindako aurrerapena neurtu eta jakinarazi. Hori egitean, enpresek errentagarriak izateaz gain, eragin positiboa izan dezakete munduan.