Skip to main content

Legatu solidarioa konponbideak ekartzen dituzten ekimenen bidez mundua hobetzeko nahia idatziz eta sinadurapean adierazteko modua da. Utzi nahi hori idatzita zure testamentuan. Egin legatu solidario bat, bizitzaz harago, eta une oro zure jaraunsleen eskubideak errespetatuta, konpromisoa mantendu ahal izan dezazun. Inoiz ez da goiz edo berandu aldatu nahi duzun hori adierazteko.

Nola lagun dezaket?

Datuak biltzeko eta deskargagarri bat jasotzeko inprimakia

Baztertutako emakumeak

Alboanen konpromisoak

Sinesgarritasuna da ALBOAN GKE-en lana oinarritzen duen habeetako bat. Habe horrek sostengatzen du bidegabekeria-egoerak publikoki salatzeko behar den legitimotasuna, eta oinarri horretan bermatzen da pertsona eta erakunde askori gure erakundeekin lan egiteko aukera ematen dien konfiantza.

Horretaz guztiaz jakitun, eta gure jarduerak berekin dakarren erantzukizuna onartuta, ALBOANen sorkuntzatik argi izan genuen gure lana kanpotik ebaluatzeko tresnak erabiliko genituela, herritarrei gardentasun osoz kontu emateko.

Dohaintza bakoitzak, bere tamaina kontuan hartu gabe, itxaropenaren eta eraldaketaren domino-efektua batu eta sortzen du.

Zer lor dezakegu zure legatuarekin

1.200€

Tratamendu medikoa

Kongon sexu-indarkeriaren biktima diren 20 emakumeren tratamendu medikoa estal daiteke

6.000€

Elikadura

Indian urtebetez 10 familiaren elikadura berma daiteke

150.000€

Eskola

Perun 110 haurrentzako eskola bat eraiki daiteke

Zalantzak dituzu zure ondare solidarioa egiteko moduaz?

Galdera ohikoenak jaso ditugu, agian lagungarri izango zaizkizunak.

Garrantzitsua da testamentua egitea ezusteko gaixotasun edo istripuren bat gertatu aurretik. Halakorik ez badago, legeak erabakiko du gure ondasunen xedea. Testamentua ezeztagarria da beti emailearen aldetik, eta soilik aktibatzen da sinatzailearen heriotza gertatzen denean.

Legatu solidarioa uzteak ez die inolaz ere kalte egingo jaraunsle legitimoei; izan ere, zuzenbide erkideak jaraunsle gisa babesten ditu. Horrela banatzen da jaraunspena:

  • Seniparteko herena: seme-alaben artean banatzen da, zati berdinetan.
  • Hobekuntzako herena: testamentugileak nolabaiteko disponibilitatea du zati hori esleitzeko orduan. Oinordekoen artean banatu behar da, baina ez dira nahitaez zati berdinak izan behar.
  • Xedapen askeko herena: testamentugileak nahi duen horri utz diezaioke, familiakoa izan edo ez, eta pertsona juridiko bati ere utz diezaioke. Zati hori askatasun osoz banatu daiteke. Eta, hala nahi izanez gero, legatu solidario bat utz daiteke GKE batentzat edo batzuentzat. (Katalunian, Nafarroan, Balearretan, Aragoin, Galizian eta Euskal Herriaren zati batean foru-arau espezifikoak daude, jaraunspena banatzeko modua alda dezaketenak)

Ez da beharrezkoa. Notarioarekin harremanetan jar zaitezke, eta aldaketa txiki bat egin. Testamentua edozein momentutan alda dezakezu.

Sí, el testamento se puede cambiar tantas veces como se quiera a lo largo de la vida.

Bai, ALBOANen beti errespetatzen dugu emailearen asmoa, bai eta dohaintza bati eman nahi dioten erabilera zehatza ere. Hala ere, gomendatzen dugu dohaintzak helburu orokor batera bideratzea, eta erakundean jasota geratzea ekarpen horren etorkizuneko erabilera. Izan ere, denborak aurrera egin ahala beharrak aldatu egiten dira eta dohaintzen malgutasun horrek ahalbidetzen digu jasotako funtsak premiazkoagoak diren proiektuetara bideratzea.

  • Bienes tangibles (un inmueble, un coche, una obra de arte, joyas, etc).
  • Dinero en entidades financieras (cuentas corrientes o depósitos) o efectivo metálico.
  • Fondos de inversión o acciones.

  • Jaraunsleak.
  • Notariotzak. Biak daude legez behartuta legatuak jakinarazi eta ematera.

Las entidades sin fines lucrativos no están sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y por tanto los legados solidarios están libres de tasas impositivas para las beneficiarias.

Equipo Alboan
Equipo Alboan

Zalantzarik baduzu edo informazio gehiago behar baduzu?

Ez izan zalantzarik, jarri nirekin harremanetan, eta behar duzun guztian lagunduko dizut

Telefonoa
944 151 135
Astelehenetik ostegunera

9h a 14h

Ostirala

9h a 14h de 16 a 18h

Helbidea

C/ Padre Lojendio 2, 2º 48008 Bilbao

Política de privacidad
En cumplimiento del Reglamento Europeo 679/16 de Protección de Datos de Carácter Personal, y de su normativa de desarrollo, le informamos de lo siguiente: Identidad del Responsable del Tratamiento: FUNDACIÓN ALBOAN, CIF: G48-811376, Domicilio social: Padre Lojendio 2 2º, 48008 Bilbao, Teléfono: 944151135 Correo electrónico: alboan@alboan.org. En ALBOAN tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar su relación como socio/a de nuestra entidad. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su baja como socio/a, y durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a cualquier obligación legal adquirida. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos, o solicitar su supresión cuando ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, por correo ordinario o electrónico.

Laguntzeko beste modu batzuk

Hazte socio
Egin bazkide
Zure babesa funtsezkoa da etorkizun justu eta solidarioagoa eraikitzeko. Zure laguntzarekin lor dezakegu..
Egin zaitez bazkide
Hazte socio
Eman dohaintza
Alboanentzat, borondatezko lana gure Misiorako apustu argia eta funtsezko oinarria da .
Eman dohaintza orain
Hazte socio
Egin zaitez boluntario
Alboanentzat, borondatezko lana gure Misiorako apustu argia eta funtsezko oinarria da .
Egin zaitez boluntario