Skip to main content

Bidezko zer kausa defendatzen eta babesten ditugu?

Mundu osoko pertsona eta erakundeekin batera egiten dugu bide, giza garapena, bizitza duina eta justizia gizadi osoaren ondare izango dituen etorkizunerantz. Herrialde txirotuetako populazio zaurgarriengana bideratzen dugu gure lana; herrialde horietan, tokiko erakundeekin batera egiten dugu lan, garapenerako nazioarteko lankidetza-proiektuetan.

Bidezko gure kausak zehazteko orduan, bi erreferentzia-esparru nagusi ezarri ziren:

  • Gizarte zibilaren eta nazioarteko erakundeen garapen-agenda globala, urteotan oso ardaztuta baitago Garapen Jasangarrirako Helburuetan.
  • Lagundiak toki desberdinetan dituen lehentasunak. Bereziki, Lehentasun Apostoliko Unibertsalak eta Espainiako Probintziako Plan Apostolikoa.

Aurrekoan oinarrituta, bidezko sei kausa nagusi identifikatu ditugu, eta haietan ardaztuko dugu gure misio-lana datozen urteetan. GJHen 2030erako Agendak dioen bezala, haiek guztiak erlazionatuta daude. Aurrera egin behar dugu, haietako bakoitzean eta guztietan, irrikatzen dugun garapen integrala lortzeko.

Mundu osoko pertsona eta erakundeekin batera, giza garapena, bizitza duina eta justizia gizateria osoaren ondare izango diren horizonte baterantz goaz.

Batzen gaituzten kausak

Pertsona migratzaileen eta errefuxiatuen bizitza duinaren defentsa

Migrazio behartuak

Alboan-ek justiziaz, hospitalitatez eta erantzunkidetasunez heltzen diogu giza mugikortasunaren kausari, beldurraren eta gorrotoar...
Ikusi kausa
Promoción de una justicia socioambiental

Gizarte- eta ingurumen-justizia

Gure ustez, bada garaia zaurgarrienak eta natura zainduko dituen eredu ekosozial baterantz aldatzeko....
Ikusi kausa
Garantía del derecho universal a una educación de calidad

Hezkuntza jasotzeko eskubidea

Hezkuntza jasotzeko eskubidearen kausa alderdi hauetan datza: hezkuntza jasotzeko eskubidea gehiago ez urratzen laguntzea, pertsonei bizitza osoan...
Ikusi kausa
Promoción de la equidad de género

Genero-ekitatea sustatzea

Generoaren kausa emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzean datza, emakumeak ahaldunduta, kultura patriarkala eta heziketa eraldatuta eta...
Ikusi kausa
Fortalecimiento de la participación y la ciudadanía global

Herritartasuna eta partaidetza

Herritartasuna, eskubide eta erantzukizun gisa, pertsona guztien duintasunean eta oinarrizko eskubideetan oinarritzen da, naziotasuna edozein dela...
Ikusi kausa
Emergencias

Larrialdiak

Alboan eta Entreculturas Espainiako Nazioarteko Lankidetzako erakunde jesuitetako kideok erantzun koordinatua, azkarra eta eraginkorra eman nahi di...
Ikusi kausa

Misio-prozesua

Alboan-en esku hartzeko eredua misioaren zikloan oinarrituta dago. Misioaren bidez, gure ekintza ulertzen eta antolatzen dugu, eta defendatzen ditugun kausen agenda zabaltzen. Dimentsio horiek gure mugetatik haratago eta gure ingurunean bertan egiten dugun lana biltzen duen prozesu integral baten parte gisa ikusten ditugu. Fase hauek ditu ereduak:

Laguntzea eta zerbitzatzea

Partekatzen ditugun bidezko kausak defendatzeko bidean laguntza ematen eta jasotzen dugu, harreman asimetrikoak sortuta. Harreman leiala dugu hegoaldeko erakundeekin, gurekin konprometitzen diren pertsonekin elkartzen gara, edo etengabeko harremana dugu gizarteko zentro eta taldeekin; eta horrela ematen eta jasotzen dugu laguntza. Bide partekatu horretan, besteren eskura jartzen ditugu dauzkagun baliabideak haien bizi-baldintzak hobetzeko: nazioarteko lankidetza-proiektuak, ekintza humanitarioa eta gizarte-justiziaren alde pertsonalki eraldatzeko hezkuntza- eta prestakuntza-ekintza.

Laguntzea eta zerbitzatzea

Ezagutza sortzea

Ikerketaren bidez, zeinak zerbitzuaren esperientzia hartzen baitu abiapuntu eta bere gain ezagutza akademikoa hartzen baitu. Ekintzatik eta presentziatik sortzen da, eta baztertuta dauden pertsonen alde errealitatean eragina izateko moduak bilatzen ditu. Gure sentsibilizazio-, hezkuntza- eta mobilizazio-proposamena garatzeko ikerketa bat.

Ezagutza sortzea

Sentsibilizatzea, heztea eta mobilizatzea

Sentsibilizazioak pertsona eta gure kultura eraldatzea du helburu. Ezarri nahi dugun berritasuna iragartzen duten ideiak, jarrerak, aldarteak, jarrerak eta sinboloak zabaltzen dira. Herritartasun globalerako hezkuntza eraldatzaileko, gizarte-mobilizazioko, komunikaziorako, boluntariotzako eta abarreko ekintzen bidez zabaltzen dugu.

Sentsibilizatzea, heztea eta mobilizatzea

Eragitea

Eragin publikoaren eta eraldaketa estrukturalaren helburua da gure lanak ez bakarrik epe motzera izatea eragina, baizik eta denboran jasangarriak diren ereduak sortzea. Eragin politikoaren helburua da botere politikoa dutenen eta beren interesak entzunarazi nahi dituztenen arteko lankidetza lortzea. Gure kasuan, gizarte-mobilizazioaren, sareko lanaren eta erabakiak hartzen dituztenekiko (publikoak eta pribatuak) elkarrizketaren bidez garatzen da.

Eragitea