Skip to main content

Lan Eskaintza: Gizarte Dinamizazioko Teknikaria

Lanpostua Gasteizen dago
Oferta de empleo

Motibazio handiko Gizarte Dinamizazioko Teknikari posturako pertsona baten bila gabiltza, Alboan-en misioarekin eta estiloarekin identifikatzen dena.

 

Interesdunek beren curriculuma bidali behar dute, motibazio-gutun batekin eta aurreko enplegu baten erreferentzia batekin, posta elektroniko bidez, personal@alboan.org helbidera, 2024ko apirilaren 8ra arte, honako hau adieraziz: "Erref.: Dinamizazio sozialeko teknikaria Gasteizen".

 

1. Lanpostuaren egitekoa:
Erakundearen jarduera operatiboa garatzea, Loturak programa eta Herritartasun globalerako hezkuntzari lotutako sentsibilizazio- eta mobilizazio-jarduerak gauzatuz.

 

2. Organigramako posizioa:
- Gizarte-dinamizazioaren arloan.

 

3. Lanpostuaren eginkizunak:
- Abegitasun-programak gauzatzea, herritarrak Araban migratutako eta errefuxiatutako pertsonen harreran inplikatuz sarean lan eginez eta Ellacuría Fundazioarekin koordinatuta:
  * Boluntarioak hartzeko tokiko taldeak erakartzea, abian jartzea, jarraipena egitea eta ebaluatzea.
  * Etxe harreragileen bizikidetza- eta komunitate-dinamikaren jarraipena.
  * Gizarteratzeko familia-planen jarraipena eta ebaluazioa.
  * Familietan sartzeko prozesuetan laguntza teknikoa ematea.
  * Jarraipen, deribazio eta balorazio teknikoko txosten sozialak egitea.
  * Koordinazioa nazioarteko babeseko harrera-sistemako erakundeekin, udaleko gizarte-zerbitzuetako erakundeekin eta intereseko beste erakunde eta sare batzuekin.
- Gizartea Eraldatzeko Hezkuntzaren estrategia diseinatzea eta gauzatzea: publikoak, proposamenak eta horien finantzaketa.
- Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzako proiektuen diseinuan, gauzatzean eta jarraipenean parte hartzea.
- Alboan-ek Araban duen ordezkaritza instituzionala gauzatzea, eta lurraldean beste erakunde-eragile batzuekin aliantza eta harreman berriak ezartzea eta garatzea.

 

4. Eskatutako profila

 • Unibertsitateko prestakuntza akademikoa esku-hartze sozialaren, hezkuntzaren edo gizarte-zientzien arloetan.
 • Giza mugikortasunari, migrazioei eta kulturarteko hezkuntzari buruzko prestakuntza.
 • Kudeaketan esperientzia izatea eta boluntariotza-taldeekin lan egitea.
 • Esku-hartze sozialean esperientzia izatea ikuspegi komunitariotik.
 • Esperientzia gizarte-bazterketa jasateko arriskuan dauden pertsonekin esku hartzen.
 • Esperientzia garapenerako hezkuntza-proiektuak formulatzen, kudeatzen eta gauzatzen.
 • Euskararen ahozko eta idatzizko domeinua (C1 maila).
 • Autoa gidatzeko baimena (B).
 • Ordutegi-malgutasuna eta Euskadin eta Nafarroan mugitzeko prestasuna.

 

Baloratuko da:

 • Alboan eta/edo Jesusen Lagundiaren aurretiazko ezagutza eta boluntariotza-esperientziak Euskadin eta Nafarroan.
 • Graduondokoa generoan edo esku-hartze sozialaren eremuan.
 • Gasteizko errealitate soziokulturala eta elkarte-errealitatea ezagutzea.
 • Esperientzia taldeei laguntzen (eskaut, aisialdia, parrokiak, boluntario-taldeak...).
 • Hezkidetzari, herritarren parte-hartzeari edo ingurumen-hezkuntzari buruzko ezagutza espezifikoak.
 • Ingeleseko edo beste hizkuntza batzuetako (frantsesa, arabiera) C1 maila.
 • Tresna informatikoak menderatzea (ofimatika, Slack, GSuite).

 

5. Eskatutako eskumenak

 • Sormena eta proposatzeko gaitasuna.
 • Arintasuna jarduerak diseinatu eta gauzatzean.
 • Autonomia eta erabakitzeko gaitasuna.
 • Plangintza ona, denboraren kudeaketa eta lehentasunak ezartzea.
 • Harreman pertsonaletarako erraztasuna eta malgutasuna.
   

6. Hau eskaintzen da:
 

 • Proiektuari lotutako kontratua (2024ko abendura arte)
 • Alboan erakundearen barne-baremoaren araberako ordainsaria.
 • 36 orduko lanaldi osoa astean.
 • Alboan ekimenak berdintasunaren aldeko plana, ingurune seguruko politika eta genero-politika ditu.
 • Egoitza: Vitoria-Gasteiz.
 • Alboan-i buruzko erreferentziak www.alboan.org helbidean.

Hasiera-data: berehalakoa.