Zerga-sistema

Zerga kenkariak

ALBOANi laguntza ekonomikoa emateagatik aplikatu beharreko zerga-kenkariak bizitokiaren eta pertsona-motaren (fisikoa edo juridikoa izan) baitan daude.

Pertsona fisikoak (PFEZ)*

kenkaria kuota osoan

Pertsona juridikoak (sozietate-zerga) *

Gastu kengarria zerga-oinarrirako

kenkaria kuota likidoan

Arautegia

16/2004 Foru-araua Art.29 PFEZ

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2018ko abenduaren 14ko 11.141/2017 FORU AGINDUAren arabera, 2018 ekitaldirako  LEHENTASUNEZKO JARDUERA da

(elkarrekikotasuna dago Arabako eta Gipuzkoako aldundiekin eta Nafarroako Gobernuarekin).

Pertsona fisikoak (PFEZ)*

kenkaria kuota osoan

Pertsona juridikoak (sozietate-zerga) *

Gastu kengarria zerga-oinarrirako

kenkaria kuota likidoan

Arautegia

1/2004 Foru-araua Art.29 Lehentasunezko jarduera

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2018ko abenduaren 14ko 11.141/2017 FORU AGINDUAren arabera, 2018 ekitaldirako  LEHENTASUNEZKO JARDUERA da

(elkarrekikotasuna dago Arabako eta Gipuzkoako aldundiekin eta Nafarroako Gobernuarekin).

Pertsona fisikoak (PFEZ)*

kenkaria kuota osoan

Pertsona juridikoak (sozietate-zerga) *

Gastu kengarria zerga-oinarrirako

kenkaria kuota likidoan

Arautegia

3/2004 Foru-araua Art.29

Bizkaiko Foru Aldundiaren 2018ko abenduaren 14ko 11.141/2017 FORU AGINDUAren arabera, 2018 ekitaldirako  LEHENTASUNEZKO JARDUERA da

(elkarrekikotasuna dago Arabako eta Gipuzkoako aldundiekin eta Nafarroako Gobernuarekin).

Pertsona fisikoak (PFEZ)*

Dohaintzen lehen 150 euroei % 75 kenduko zaie. 150 eurotik aurrerako gainerako zenbatekoari % 30 kenduko zaio.

Elkarren segidako dohaintzen 3. urtetik aurrera, dohaintzen lehen 150 euroei % 75 kenduko zaie, eta 150 eurotik aurrerako gainerako zenbatekoari % 35, baldin eta dohaintza aurreko bi urteetan eginiko dohaintzen berdina edo handiagoa bada.

Pertsona juridikoak (sozietate-zerga) *

% 35 kenduko da kuota osotik // % 40 kenduko da kuota osotik, baldin eta dohaintza aurreko bi urteetan eginiko dohaintzen berdina edo handiagoa bada.

Arautegia

49/2002 Legea Art.19 PFEZ

Art.20 I. Sozietateak


*Kenkariek mugak dituzte. Arautegia kontsulatatu.

Harremanetarako