Zerga-sistema

Zerga kenkariak

ALBOANi laguntza ekonomikoa emateagatik aplikatu beharreko zerga-kenkariak bizitokiaren eta pertsona-motaren (fisikoa edo juridikoa izan) baitan daude.

Pertsona fisikoak (PFEZ)*

%45 kenkaria kuota osoan

Pertsona juridikoak (sozietate-zerga) *

% 45eko kenkaria kuota likidoan

Arautegia

35/2021 Foru-araua Art.31 PFEZ

2022 ekitaldirako LEHENTASUNEZKO JARDUERA da (Gipuzkoako Foru Aldundiarekiko elkarrekikotasunaren arabera)

Pertsona fisikoak (PFEZ)*

%45 kenkaria kuota osoan

Pertsona juridikoak (sozietate-zerga) *

%45eko kenkaria kuota likidoan

Arautegia

4/2019 Foru-araua Art.42. Lehentasunezko jarduera

2022 ekitaldirako LEHENTASUNEZKO JARDUERA da

Pertsona fisikoak (PFEZ)*

%30 kenkaria kuota osoan

Pertsona juridikoak (sozietate-zerga) *

Gastu kengarria zerga-oinarrirako

% 18ko kenkaria kuota likidoan

Arautegia

3/2004 Foru-araua Art.29

2022 ekitaldirako LEHENTASUNEZKO JARDUERA da

Pertsona fisikoak (PFEZ)*

Dohaintzen lehen 150 euroei % 75 kenduko zaie. 150 eurotik aurrerako gainerako zenbatekoari % 30 kenduko zaio.

Elkarren segidako dohaintzen 3. urtetik aurrera, dohaintzen lehen 150 euroei % 75 kenduko zaie, eta 150 eurotik aurrerako gainerako zenbatekoari % 35, baldin eta dohaintza aurreko bi urteetan eginiko dohaintzen berdina edo handiagoa bada.

Pertsona juridikoak (sozietate-zerga) *

% 35 kenduko da kuota osotik // % 40 kenduko da kuota osotik, baldin eta dohaintza aurreko bi urteetan eginiko dohaintzen berdina edo handiagoa bada.

Arautegia

49/2002 Legea Art.19 PFEZ (2020ko urtarrilaren 1etik aplikatzen den aldaketa Zerga Agentziaren oharra)

Art.20 I. Sozietateak


*Kenkariek mugak dituzte. Arautegia kontsulatatu.

Harremanetarako