Educación

Zeregina

Jesusen Lagundiak Euskadin eta Nafarroan duen nazioarteko garapenerako lankidetzako GKEa gara

Munduan desberdinkeriak sortzen dituzten bidegabekeriak salatuko dituzten herritar globalak prestatzeko lan egiten dugu; hau da, guztion ongia sustatuko eta bai tokian-tokian bai globalki pobrezia sortzen duten egiturak eraldatuko dituzten herritarrak. Horretarako, mundu osoko pertsona eta taldeekin bat egin dugu sare batean.

Gure misioa elkarlanaren bidez zabaltzen dugu, eta hainbat sare eta plataformaren parte gara, bereziki lokalki eta nazioartean Jesusen Lagundiari lotuta daudenen parte.

1Gure lankidetzaren ardatz-gunean gai hauek daude:

 • Kalitatezko hezkuntza jasotzeko
 • Eskubide unibertsala bermatzea
 • Migratzaileen eta errefuxiatuen bizitza duina defendatzea
 • Gizarte- eta ingurumenjustizia sustatzea
 • Partaidetza eta herritartasun globala indartzea
 • Generoekitatea sustatzea

2Azken bi kausak beste guztien zeharkakoak dira.

3Zergatik egiten dugu hori?

 • Gure nortasuna Jesus Nazaretekoaren eta haren ebanjelioaren jokabidean inspiratuta dago, giza eskubideetan oinarrituta, eta fedea eta justizia sustatzen dituen misio jesuitan errotuta. Hori dela eta, proposamen ausarta, konprometitua eta koherentea eskaini nahi dugu, pertsonak eta natura duin bihurtzea eta uztartzea erdian kokatuko dituena.

Ikuskera

Testuinguruak dakarzkigun erronkei erantzuteko eta herritarrak sortzeko eta gizarte-eraldaketa lortzeko lanaren alde ekarpen esanguratsuak egiten jarraitzeko. Datozen urteetan, gogor egingo dugu lan Alboan-ek ezaugarri hauek izan ditzan:

 • ERALDATZAILEA, genero-harreman berriak, hospitalitatearen kultura, dirusarrerak sortzeko jarduerak eta kontsumoohitura arduratsuak eta jasangarriak sustatzen dituzten aukera bideragarriak eta zehatzak eskaintzen dituelako.
 • Giza eskubideak urratzearen, lekualdatze behartuen eta gure bizimoduen arteko loturak ,IKUSARAZI ETA SALATZEN DITUENA, dimentsio lokaletik globalera erantzun integralak eskainiz.
 • SAREKOA,partaide duten plataformen kide aktibo gisa, sortzen diren prozesuen elementu katalizatzaile gisa duen esperientzia eta sare zabalagoen parte gisa dituen gaitasunak eskainiz.
 • BERRITZAILEA, bai hospitalitatea eta ekitatea sustatzen dituen herritartasun globala eraikitzeko eskaintzen dituen hezkuntza-metodologiei dagokienez, bai baztertutako komunitateen garapena sustatzen gizarte- eta ekonomia-eragile berriak inplikatuko dituzten eragile anitzeko ekimenak ezartzeari dagokionez.
 • Sustatzen dituen bidezko kausen prozesuetan egiten duen lanaren gardentasunagatik eta kalitateagatik AITORTUA.
 • Misiorako JASANGARRIA, laguntzan oinarritutako lan egiteko moduak erabiltzen dituen talde motibatu eta konprometitu batekin eta gizarte-oinarri berritu eta aktibo baten babesa duen finantzaketa dibertsifikatuarekin.

Balioak

Misio hori errealitate bihurtzeko, batez ere alderdi hauek lantzen ditugu:

 1. Mugetan bizi diren baztertuak eta ahulak dira gure ekintzaren ardatz, eta haien ondoan gaude, afektiboki eta efektiboki. Haiek ematen diote zentzua eta adorea egiten dugunari, eta haien kausak oso kontuan hartzen ditugu erabakiak hartzen ditugunean. Baztertuengandik hurbil egoteak gure misioan indartzen eta berresten gaitu.
 2. Gure lan egiteko moduak elkarri laguntzea du ezaugarri, bai gure taldeko pertsonei dagokienez, bai lankide ditugun erakunde elkartuei dagokienez. Gure ustez, elkarri laguntzea entzuteko, hitz egiteko eta etengabe laguntzeko bide partekatu bat da; bi aldeentzat da aberasgarria, eta garena eta egiten duguna sendotzen ditu.
 3. Bide ematen diegu oinarritzat ditugun espiritualtasunari eta zentzuzko dimentsioei, jabetzen baikara haietan sortzen direla elkartasunaren eta justiziaren kultura eraikitzen laguntzeko usteak eta motibazioa. Espiritualtasun eta kultura askotako pertsonentzako espazio irekiak gara. Jesusen Lagundiaren tradizioan oinarrituta, batera aztertzen ditugu gaiak erabakiak hartzeko, “behar handienaren”, “fruitu handienaren” eta on “unibertsalagoaren” irizpideei jarraikiz.
 1. Aktiboki egiten dugu lan itxaropenari eusteko, bai salaketa profetikoari dagokionez, bai ordezko aukera sortzaile eta berritzaileen bilaketari dagokionez. Alaitasunez bizi nahi dugu, pertsonalki eta instituzionalki jasotako on guztia ospatuz eta eskertuz. Instrumentaltasuna gainditzen duen eta errealitate berriak eta beste aukera batzuk zabaltzen dituen komunikazio eraldatzailea sustatzeko konpromisoa hartzen dugu.
 2. Kalitate eta profesionaltasun gorena lortu nahi dugu gure lanean, ebaluazio kritikoaren, trebakuntzaren, etengabeko ikaskuntzaren, hausnarketaren eta analisi sakonaren bidez. Garatzen dugun gardentasunaren kulturak, kontuak emateko legezko betebeharretatik haratago, erakundearen lanetik ondorioztatzen diren politiken, estrategiaren, jardueren, emaitzen eta ebaluazioen berri ematen du.
 3. Misio hori aurrera eramateko, elkartasunezko komunitate bat sortzea dugu amets; komunitate horrek barnekoherentzia bilatzen du egiten duenaren eta denaren artean, eta espiritualtasuna, elkartasuna eta konfiantza lantzen ditu ingurunearekin harmonian dagoen bizimodu erraza oinarritzat hartuta. Komunitate askotarikoa eta abegitsua, gizarte demokratiko eta solidarioak eraikitzen parte hartzera eta boluntario gisa lan egitera gonbidatzen duena. Baztertuta geratzeko zorian dauden pertsonekin eta komunitateekin konprometitua.
raíces de alboan

Raíces

Los territorios de País Vasco y Navarra cuentan con una larga tradición misionera y de cooperación internacional. Centenares de Jesuitas procedentes de estas comunidades autónomas han dedicado sus vidas al servicio de personas de otras tierras, otras culturas y otras religiones.

Para continuar con esta labor comenzó su andadura en el año 1994 la organización ALBOAN. En el año 1996 se crea la Fundación ALBOAN promovida y respaldada por la Compañía de Jesús.

Las raíces que alimentan la tradición y el buen hacer en el que se inserta ALBOAN son en gran medida la de los distintos Secretariados de Misiones:

Secretariado de Gujerat

En el año 1949 se inician las relaciones entre dos provincias de la Compañía de Jesús: Gujerat (India) y Loyola.

Desde el comienzo, fueron destinados a la región del Gujerat numerosos jesuitas navarros, guipuzcoanos y aragoneses lo que dio lugar a unos lazos especiales entre ambas provincias.

En 1960 Gujerat se había convertido en el decimosexto estado autónomo de la India. Es en esta época cuando el Secretariado de Misiones del Gujerat tiene un mayor auge, desarrolla su estructura y comienza a apoyar de manera significativa a la Provincia de Gujerat.

El trabajo realizado durante estos años ha transformado por completo la región. Decenas de miles de personas han recibido una educación que hasta entonces estaba reservada a determinadas castas. Los proyectos productivos han frenado la emigración de los más pobres hacia las ciudades, la instalación de pozos y bombas ha transformado la agricultura, las cooperativas lecheras se han convertido en la esperanza de cientos de comunidades hasta entonces marginadas.

Hoy en día, más de veinte mil niñas y niños de las clases más marginadas estudian en los colegios apoyados por la Misión del Gujerat.

Fe y Alegría

Fe y Alegría es un “Movimiento de educación popular integral y promoción social” cuya acción se dirige a sectores empobrecidos y excluidos para potenciar su desarrollo personal y participación social.

Nace en Venezuela, en el año 1955, para aunar esfuerzos en la creación de servicios educativos en zonas deprimidas. La visión audaz del fundador –el jesuita José María Velaz- y la colaboración de numerosas personas y organizaciones, lograron cristalizar una obra de rica historia y proyección de futuro. El Movimiento se ha extendido a Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, El Salvador, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Brasil, República Dominicana, Paraguay, Argentina y Honduras y ha comenzado su andadura en Africa.

En este momento, el número de participantes en los distintos programas educativos y de promoción social supera el millón de alumnos. Se gestionan y animan más de mil centros educativos, 40 emisoras de radio, 850 centros de educación a distancia y más de mil centros de educación alternativa y servicios.

Es un movimiento de educación porque promueve la formación de personas conscientes de sus potencialidades y de la realidad, libres y solidarias, abiertas a la trascendencia y protagonistas de su desarrollo.

Es un movimiento popular porque asume la educación como propuesta pedagógica y política de transformación desde y con las comunidades.

Es un movimiento integral porque entiende que la educación abarca a la persona en todas sus dimensiones.

Y es un movimiento de promoción social porque, ante situaciones de injusticia y necesidades de sujetos concretos, se compromete en su superación y, desde allí, en la construcción de una sociedad justa, fraterna, democrática y participativa.

Servicio Jesuita a Refugiados

El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, según las siglas en inglés) fue establecido en 1980 como respuesta espiritual y práctica a la situación de los refugiados en el mundo en aquel momento. Dado el incremento masivo de los desplazamientos forzosos en los años 80 y 90, la Compañía de Jesús ha reafirmado varias veces su compromiso por la causa de los refugiados.

El Servicio Jesuita a Refugiados trabaja en más de 40 países, con la misión de acompañar, servir y defender los derechos de los refugiados y desplazados forzosos. La misión confiada al JRS comprende a todos los que han sido apartados de sus hogares por los conflictos, los desastres humanitarios o las violaciones de los derechos humanos, de acuerdo con la enseñanza social católica que define como refugiado “de facto” a múltiples categorías de personas.

Sus actividades incluyen programas de atención pastoral, educación de niños y adultos, cuidados médicos, servicios sociales y de asesoría. Cada proyecto está diseñado para hacer frente a las necesidades locales teniendo en cuenta los recursos disponibles.

ALBOAN y el JRS tienen un acuerdo marco de colaboración.