cuentas-claras

Gardentasuna

Nora doa zure ekarpena?

Sinesgarritasuna da ALBOAN GKEren lanaren oinarrizko zutabeetako bat. Horrek eusten dio bidegabekeria egoerak jendaurrean salatzeko zilegitasunari, eta zutabe horretan oinarritzen da, batik bat, jende askok gure elkartearekin bat egitea ahalbidetzen duen konfiantza. Hori guztia badakigu, eta gure jarduerak eragiten duen ardura gure gain hartuta, ALBOANen hasiera-hasieratik izan genuen argi gure lana kanpotik balioesteko tresnak erabiliko genituela, eta, halatan, herritarrei kontuak modu gardenean emango genizkiela.

Kontuak argi eta garbi

ALBOANen argi dugu gure lana kanpotik ebaluatzeko tresnak erabiltzeko egiten dugun apustua, herritarrei kontuak garden eman ahal izateko horrela.

Zenbat diru sartu zaigu 2016ean?

Urtea kopurua
2016 9.575.682 Euros

2016eko diru-sarreren jatorria

Urtea Pribatuak Publikoak Beste batzuk
2016 4.955.462 Euros 4.149.878 Euros 470.342 Euros

Gastua alorraren arabera 2016

Alorra Ehunekoa
Nazioarteko lankidetza 78%
Ekintza publikoa eta parte-hartzea 12%
Komunikazioa 5%
Kudeaketa 5%

Nazioarteko Lankidetzako gastua sektorearen arabera 2016

Sektorea Ehunekoa
Hezkuntza 32%
Garapen sozioekonomikoa 14%
Gizarte zivilaren sendotzea 30%
Laguntza humanitarioa 16%
Beste batzuk 8%

Nazioarteko Lankidetzako gastua eremu geografikoaren arabera 2016

Eremua Ehunekoa
Afrika 22%
Asia 27%
Hego Amerika 30%
Erdialdeko Amerika 21%