cuentas-claras

Gardentasuna

Nora doa zure ekarpena?

Sinesgarritasuna da ALBOAN GKEren lanaren oinarrizko zutabeetako bat. Horrek eusten dio bidegabekeria egoerak jendaurrean salatzeko zilegitasunari, eta zutabe horretan oinarritzen da, batik bat, jende askok gure elkartearekin bat egitea ahalbidetzen duen konfiantza. Hori guztia badakigu, eta gure jarduerak eragiten duen ardura gure gain hartuta, ALBOANen hasiera-hasieratik izan genuen argi gure lana kanpotik balioesteko tresnak erabiliko genituela, eta, halatan, herritarrei kontuak modu gardenean emango genizkiela.

Kontuak argi eta garbi

ALBOANen argi dugu gure lana kanpotik ebaluatzeko tresnak erabiltzeko egiten dugun apustua, herritarrei kontuak garden eman ahal izateko horrela.

Zenbat diru sartu zaigu 2015ean?

Urtea kopurua
2015 9.002.463 Euros

2015eko diru-sarreren jatorria

Urtea Pribatuak Publikoak Beste batzuk
2015 5.001.937 Euros 3.567.609 Euros 432.917 Euros

Gastua alorraren arabera 2015

Alorra Ehunekoa
Nazioarteko lankidetza 78%
Ekintza publikoa eta parte-hartzea 12%
Komunikazioa 5%
Kudeaketa 5%
Gastos por áreas 2015

Nazioarteko Lankidetzako gastua sektorearen arabera 2015

Sektorea Ehunekoa
Hezkuntza 30%
Garapen sozioekonomikoa 15%
Gizarte zivilaren sendotzea 31%
Laguntza humanitarioa 18%
Fedea eta justizia 3%
Generoa 3%
Gastos por sectores 2015

Nazioarteko Lankidetzako gastua eremu geografikoaren arabera 2015

Eremua Ehunekoa
Afrika 25%
Asia 33%
Hego Amerika 28%
Erdialdeko Amerika 14%
Gastos por áreas 2014