cuentas-claras

Gardentasuna

Nora doa zure ekarpena?

Sinesgarritasuna da ALBOAN GKEren lanaren oinarrizko zutabeetako bat. Horrek eusten dio bidegabekeria egoerak jendaurrean salatzeko zilegitasunari, eta zutabe horretan oinarritzen da, batik bat, jende askok gure elkartearekin bat egitea ahalbidetzen duen konfiantza. Hori guztia badakigu, eta gure jarduerak eragiten duen ardura gure gain hartuta, ALBOANen hasiera-hasieratik izan genuen argi gure lana kanpotik balioesteko tresnak erabiliko genituela, eta, halatan, herritarrei kontuak modu gardenean emango genizkiela.

Kontuak argi eta garbi

ALBOANen argi dugu gure lana kanpotik ebaluatzeko tresnak erabiltzeko egiten dugun apustua, herritarrei kontuak garden eman ahal izateko horrela.

Zenbat diru sartu zaigu 2017ean?

Urtea kopurua
2017  9.611.516 Euros

2017eko diru-sarreren jatorria

Urtea Pribatuak Publikoak Beste batzuk
2017 5.221.946 Euros 3.651.076 Euros 738.494 Euros

Gastua alorraren arabera 2017

Alorra Ehunekoa
Nazioarteko lankidetza 76%
Ekintza publikoa eta parte-hartzea 13%
Komunikazioa 5%
Kudeaketa 6%

Nazioarteko Lankidetzako gastua sektorearen arabera 2017

Sektorea Ehunekoa
Hezkuntza 30%
Garapen sozioekonomikoa 18%
Gizarte zivilaren sendotzea 18%
Laguntza humanitarioa 19%
Genero 15%

Nazioarteko Lankidetzako gastua eremu geografikoaren arabera 2017

Eremua Ehunekoa
Afrika 26%
Asia 27%
Latinoamerikan 47%