REDeko kideak

Zure laguntza eduki nahi dugu, denon artean gure xedea bete ahal izan dezagun. Jar zaitez harremanetan gure taldearekin, eta zuretzat egokiena den laguntzeko modua erabakiko dugu.

Hona hemen REDen bitartez ALBOANekin lankidetzan aritzen diren enpresa eta erakundeetako batzuk:

Harremanetarako